SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polacy na Litwie: między Wilnem, Warszawą a Moskwą

05/16/2018

Od początku litewskiej niepodległości Polacy na Litwie angażują się w życie polityczne swojego państwa. Dla realizacji swoich postulatów powołali do życia partię polityczną - Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, która niedługo będzie świętować swoje ćwierćwiecze. Działalność AWPL-ZChR stanowi przykład polskiego sukcesu: partia posiada swoją reprezentację w litewskim Sejmie, samorządach lokalnych i Parlamencie Europejskim, jednak dla wielu koncepcja AWPL-ZChR nie odpowiada wyzwaniom, przed jakimi stoi mniejszość polska, państwo litewskie i - szerzej - cały region Europy Środkowej i Wschodniej.

Działalności AWPL-ZChR poświęcona jest wydana w ubiegłym roku książka doktora Pawła Sobika „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej" (Wydawnictwo KEW) - będzie to przyczynek do dyskusji, w której wezmą udział:

* Krzysztof Kolanowski - autor publikacji nt. relacji polsko-litewskich

* Karol Kaźmierczak - redaktor portalu KRESY.PL

* dr Paweł Sobik - autor monografii AWPL-ZChR, członek zarządu Fundacji Pobliża

Dyskuję poprowadzi Piotr Piss z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu

Kiedy: 24 maja (czwartek), godzina 18:00

Gdzie: Łokietka 5, Infopunkt Nadodrze

Organizatorzy: Fundacja Pobliża, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego

Patronat medialny: Nowa Europa Wschodnia, Przegląd Bałtycki

Partner: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu