SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce – wpływ na polskie prawo i praktykę

10/ 5/2018

25. rocznica ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka to dobry moment na podsumowanie i odpowiedź na kilka kluczowych pytań:
1. Co w rzeczywistości dała nam Konwencja?
2. W jaki sposób Konwencja i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpłynęły na polski system prawa?
3. Jaki wpływ Konwencja wywiera na świadomość społeczną w zakresie korzystania z gwarantowanych przez nią praw?

Na te i inne pytania odpowiedzą Nasi Goście, a wśród nich:

- Jan Sobczak (Zastępca Dyrektora, Kierujący Departamentem MSZ ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka)
- dr hab. Magdalena Tabernacka prof. nadzw. UWr (Instytut Nauk Administracyjnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
- dr Anna Śledzińska-Simon (Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
- Dorota Mołodyńska-Küntzel (Stowrzyszenie Diversja)
dodatkowo:
- Aleksandra Rutkowska (Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, Europejski Sędzia Roku 2017)


Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

17:00 Powitanie gości:
- Joanna Bigos, wiceprezes Fundacja Młoda Rzeczpospolita
- Andrzej Ociepa, dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

17:10 Wykład Ministra Piotra Wawrzyka pt.

„Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie rozwiązań instytucjonalnych wdrożonych przez władze polskie".


17:40 Debata „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce – wpływ na polskie prawo i praktykę”:
- dr hab. Piotr Wawrzyk – Wiceminister Spraw Zagranicznych RP
- Katarzyna Sobańska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy RPO
- dr Anna Śledzińska-Simon – Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr
- Dorota Mołodyńska-Küntzel – Stowarzyszenie Diversja
moderator: adw. Jakub Artemiuk

18:30 Podsumowanie debaty i otwarcie części wernisażowej

18:40 Prezentacja wystawy „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” oraz poczęstunek

19:15 Zakończenie

Serdecznie zapraszamy!