SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja "Chcieli tylko wolnej Polski"

11/27/2018

W 70. rocznicę zamordowania z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”, Władysława Ciska ps. „Rom”, Stanisława Dydo ps. „Steinert” i Jana Klamuta ps. „Górski”, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy oraz Fundacja Historia Pamięć Edukacja zapraszają na uroczystości patriotyczno-religijne oraz konferencję „Chcieli tylko wolnej Polski”.

PROGRAM
Niedziela, 2 grudnia 2018, godz. 18:00
Kościół Garnizonowy pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja
Msza święta w intencji Ludwika Marszałka, Stanisława Dydo, Władysława Ciska i Jana Klamuta – żołnierzy AK i WiN oraz w intencji żyjących i zmarłych polskich żołnierzy II wojny światowej i drugiej konspiracji niepodległościowej
Po mszy św. złożenie kwiatów pod tablicą wewnątrz świątyni.

Poniedziałek, 3 grudnia, godz. 10:30
XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, ul. Tęczowa 60
Powitanie uczestników

Występ Grupy Artystycznej SAFO – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Maciej Małozięć (Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy)
Obwód ZWZ-AK Dębica kuźnią działaczy podziemia antykomunistycznego

Wojciech Trębacz (OBUWiM IPN Wrocław)
Działalność Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Dolnym Śląsku

dr hab. Robert Klementowski prof. UWr (OBBH IPN Wrocław)
Podziemie w historii i pamięci

dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca Prezesa IPN, prof. DSW (BPiP IPN Warszawa)
Polska szuka bohaterów

o. Zbigniew Kubit (OFMConv.)
Postać o. Andrzeja Tadeusza Deptucha OFMConv., kapłana, żołnierza, więźnia systemu komunistycznego – przykładem niezłomnej postawy i wzoru na trudne czasy

Występ uczniów XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

Panel dyskusyjny