SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja "20 lat Polski w NATO: aspekty polityczne, militarne i społeczne"

03/ 9/2019

Serdecznie zapraszamy na konferencję "20 lat Polski w NATO: aspekty polityczne, militarne i społeczne"

Kiedy: 12 marca 2019 (wtorek)
Gdzie: Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, sala. 23

PORZĄDEK OBRAD:

9.30-9.45: inauguracja - wystąpienie otwierające Dziekana WNS, wystąpienie Kierownika KSE

9.45-11.15: I panel: „20 lat Polski w NATO – retrospekcja”

11.30-13.00: II panel: „Polska w NATO: dziś i jutro: wyzwania, kierunki ewolucji, scenariusze przyszłości”

13.00-13.45 - przerwa obiadowa

13.45-15.15: III panel: doktorancko-studencki

Zapraszamy do udziału słuchaczy. Obrady mają charakter otwarty.

RODM Wrocław jest jednym z partnerów wydarzenia.