SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Przemiany demokratyczne w Polsce - ocena ex post

05/ 7/2019
Czy Polski model przemian demokratycznych może stanowić przykład dla państw w procesie transformacji systemowej?
Czy wydarzenia roku 89' stworzyły to w Polsce nową przestrzeń dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

Podczas spotkania postaramy się skonfrontować obecną oceną przemian demokratycznych w Polsce z doświadczeniami osobistego uczestnika tych wydarzeń.

Naszym gościem będzie Pan doktor Tomasz Wójcik.

Przez 25 lat przedstawiciel Polski z ramienia NSZZ „Solidarność” w Międzynarodowej Organizacji Pracy, a przez 18 lat członek Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie. Dr chemii, były pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Związkowiec, działacz opozycji demokratycznej w latach 60., 70. i 80. Od 1983 r. członek, a w latach 1987–1989 przewodniczący RKS Dolny Śląsk, w latach 1990–1998 przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności”. Poseł na Sejm III kadencji.

Kiedy: 22 maja (środa), godz. 17:00
Gdzie: Biuro RODM Wrocław przy ulicy Legnickiej 21