SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór na aplikacje dyplomatyczno-konsularną MSZ

07/23/2019

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w edycji 2020A. Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

Aplikanci zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony jednego roku.  Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej aplikacji oraz pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskają stopień dyplomatyczny i zostaną skierowani do pracy w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych początkowo na okres dwóch lat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/dyplomacja/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2020a.