SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019

10/15/2019
Trwający obecnie rok 2019 to pod względem ważnych rocznic rok szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15. rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Ponadto wciąż jeszcze pozostajemy w cyklu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia wraz z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej (przy wsparciu i patronacie innych instytucji) podjęło się organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” (27-28 listopada br. we Wrocławiu).

Celem tegorocznego spotkania naukowców różnych dziedzin, służb mundurowych oraz ekspertów i praktyków jest wymiana doświadczeń oraz poglądów dotyczących tego w jaki sposób tytułowe „dekady wolności” odcisnęły swoje piętno na naszym kraju oraz regionie. Traktując rok '89 jako punkt wyjścia do dyskusji nad bilansem przemian, chcielibyśmy, aby nasze rozważania o tym co przez minione trzydzieści lat udało się osiągnąć na drodze do budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, stały się początkiem debaty nad przyszłością Polski i Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Zaproszeni prelegenci i dyskutanci z kraju oraz zagranicy (Niemiec, Czech, Słowacji, Gruzji, krajów bałtyckich) spróbują wspólnie ocenić jak tytułowe „dekady wolności” wpłynęły na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną państw EŚiW. Celem konferencji jest odpowiedź na szereg ważkich pytań z tym związanych: Jakie w 1989 roku były wizje i oczekiwania względem przyszłości? Czy jako Polacy mamy powody do tego, aby odczuwać dumę z drogi jaką przebył nasz kraj w ciągu ostatnich 30 lat? Jak wiele udało się przez ten czas osiągnąć? Ile wyzwań stoi jeszcze przed całym naszym regionem? Czy w najbliższej przyszłości Polska nadal będzie kroczyć w awangardzie przemian? Jaki wpływ możemy mieć na zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie i na świecie? Wreszcie, jaką rolę odegramy w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i NATO? Na te i wiele innych pytań nasi goście postarają się odpowiedzieć w ramach kilku paneli dyskusyjnych (poświęconych przemianom społeczno-gospodarczym, polityce wewnętrznej i zagranicznej państw EŚiW, ewolucji bezpieczeństwa w regionie czy zmianom w prawodawstwie), które będą transmitowane na żywo w Internecie, zaś wstęp na panele będzie w pełni otwarty – widzowie na sali i przed monitorami będą mogli zadawać pytania ekspertom, tym samym stymulując debatę.

Sądzimy, iż efekty naszej dyskusji nie zostaną przemilczane, lecz walnie przyczynią się do zmiany aktualnie funkcjonującego w naszym kraju dyskursu. Ponadto liczymy, iż otwarta forma konferencji, połączona z transmisją debat w Internecie, stanie się przyczynkiem do popularyzacji przedmiotowej problematyki, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i mieszkańców Wrocławia. Naszym celem jest również działanie na rzecz budowy wizerunku naszego miasta jako ośrodka wolnej i nieskrępowanej debaty na ważkie społecznie tematy - chcemy w ten sposób nawiązać do wizji Agory jako centralnego punktu życia społecznego i politycznego ateńskiego polis - wzoru demokracji.

Po zakończeniu konferencji organizatorzy planują wydać referaty uczestników w formie recenzowanej monografii naukowej (w wydawnictwie z listy wydawnictw punktowanych MNiSW - za publikację artykułu autor otrzymuje 20 pkt.) – pozwoli to szerszemu gronu odbiorców zapoznać się z omawianą na konferencji problematyką.

Język konferencji i referatów: polski i angielski

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/AFez48R9nou7v8kW6

Opłata konferencyjna:

100 zł (doktoranci i studenci)
200 zł (pracownicy naukowi i inni eksperci)

Numer konta oraz inne informacje (w tym wytyczne redakcyjne) zostaną Państwu przesłane po akceptacji tytułu i abstraktu wystąpienia.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji catering podczas obu dni obrad (przerwy kawowe i obiad w formie bufetu) oraz uroczystą kolację pierwszego dnia wieczorem.

Z okazji konferencji nasi goście mają również możliwość zarezerwować nocleg w hotelu B&B Hotel Wrocław Centrum ze specjalnym rabatem – w tym celu prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem na podany poniżej adres.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką poruszaną na konferencji zapraszamy również do biernego i bezpłatnego udziału w wydarzeniu - dla niewygłaszających referaty wstęp wolny i bez ograniczeń.

Najważniejsze daty:

Rejestracja: do 7 listopada 2019 roku

Pod adresem: https://forms.gle/AFez48R9nou7v8kW6

Termin na przesłanie artykułów: do 31 stycznia 2020 roku

Na adres: konferencja@projektakademia.org

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Projekt Akademia

Oddział IPN we Wrocławiu

Patroni i partnerzy:

Instytut Studiów Międzynarodowych

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie

Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu dr Edward Wąsiewicz

Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego

Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce

Samaco

Grupa Impel

B&B Hotel Wrocław Centrum

Pixanet