SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Gorąco zapraszamy do naszej czytelni! 

 

Można z niej skorzystać w każdy poniedziałek w godzinach 13-19 oraz od wtorku do piątku w godzinach 9-15.
Poniżej prezentujemy aktualny wykaz książek i czasopism wchodzących w skład naszych zbiorów:  

 

 1. Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012
 2. Aleksandrowicz T. R., Terroryzm Międzynarodowy, Warszawa 2015
 3. Antoszewski A., Herbut R. (red), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 2008
 4. Bączkowski W., O wschodnich problemach Polski, Wrocław 2005
 5. Balcer A., Na Wschodzie bez zmian?, Wrocław- Wojnowice 2015
 6. Baka I., Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939, Warszawa 2010
 7. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa 2010
 8. Bartosiak Jacek, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016
 9. Baszkiewicz J.,  Francja, Warszawa 1997
 10. Beck U., Niemiecka Europa, Warszawa 2013
 11. Bednarek S., Korzeniewski B., Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Warszawa 2014
 12. Bertram Ł. (red), Obieg NOW-ej. Warszawa 2013
 13. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2005, nr 5-6 (52-53)
 14. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 , nr 7 (102)
 15. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 , nr 8-9 (103-104)
 16. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2010 , nr 3 (110)
 17. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2010 , nr specjalny (112-113)
 18. Błażejewska P., Choronżuk K., Dębowicz M., Markisz K., Niedźwiecki S., Piss P., Terpiłowski P., Wieczorek P., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej w stosunku do państw sąsiednich, Wrocław 2015
 19. Bober A., Korea Zjednoczona-szansa czy utopia?, Skarżysko-Kamienna 2013
 20. Borucki M., Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat- część 1
 21. Borucki M., Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat- część 2
 22. Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu, Warszawa 1990
 23. Bruski J.J., Hołomodor 1932-1933, Warszawa 2008
 24. Bumblauskas A., Wielkie Księstwo Litewskie, Warszawa 2013
 25. Burak A., Gburzyńska N., (red.), Turcja w XXI wieku, Toruń 2013
 26. Burke E., O Duchu i naturze rewolucji, Kraków 2012
 27. Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, Warszawa 2016
 28. Cebul K., Zenderowski R., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010
 29. Cichocki A. Marek, Porwanie Europy, Kraków-Warszawa 2004
 30. Ciechanowski G., Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011, Oświęcim 2016  
 31. Chabasińska A., Czachor Z. (red), Bezpieczeństwo narodowe Polski, Warszawa 2016
 32. Chodkiewicz J. M., Międzymorze, Warszawa 2017
 33. Chojnacki P. (red.), NSZZ Solidarność 1980-1989, tom 5, Warszawa 2010
 34. Chomicz K., Kowalewska-Borys E., Współpraca międzynarodowa w rozwój regionalny, Warszawa 2013
 35. Chrzczonowicz M., Organizacje pożytku publicznego. Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola, Warszawa 2015
 36. Cockburn P., Państwo Islamskie, Warszawa 2015
 37. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo Europejskie, Warszawa 1997
 38. Czarna Księga Komunizmu, Dębogóra 2017
 39. Czarny E., Słok-Wódkowska M., Partnerstwo Transatlantyckie, Warszawa 2016
 40. Czułba J., Bratniak. Pismo Ruchu Młodej Polski Lata 1977-81,Warszawa 2009
 41. Ćwiek-Karpowicz J., Secrieru S., Sankcje i Rosja, Warszawa 2015
 42. Dadel M., Ustawa o działalności pożytku publicznego, Warszawa 2015
 43. Dadel M., O projekcie i wniosku, Warszawa 2008
 44. Dąbrowskiego D. (red.), Od rywalizacji do współpracy, Wrocław 2003
 45. De Revolutionibus Orbium Populorum Ioannis Pauli II, Warszawa 2015
 46. Dembiniok M. (red.), Na skrzyżowaniu dziejów i kultur, Cieszyn 2006
 47. Depczyńska P., Kształcenie polityczne w Niemczech, Warszawa 2014
 48. Dębski S., Narinski M. (red.), Kryzys 1939 roku, Warszawa 2009
 49. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą, Warszawa 2007
 50. Dobrzelewski J., Indie-Pakistan 1971,Warszawa 2016
 51. Domańska M., Kryzys w Rosji. Degradacja modelu zarządzania gospodarką, Warszawa 2017 (wersja dwujęzyczna)
 52. Drzonek M., Wołek A., Władza Wykonawcza w Polsce i Europie, Kraków-Nowy Sącz 2009
 53. Dutkiewicz R., Ujazdowski K. M., Olbrych J., Roszkowski W., Mutor M., Fr.Alois, Lipscher W., Pojednanie Narodów przeciw Jałcie, Wrocław 2015
 54. Dworaczek K., Waligóra G., Ruch “Wolność i pokój” we Wrocławiu,  Warszawa-Wrocław 2016
 55. Dydczyński A. (red.), Geopolityka, Warszawa 2013
 56. Dzimira K., Tajemnice F-16,Warszawa 2015
 57. Dziubka K. (red.), Rogowska B., Lewandowski C., Tomaszewski J., W Kręgu Historii i Politologii, Wrocław 2002
 58. Dziurok A., Gałęzowski M., Kamińskim Ł., Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989., Warszawa 2014
 59. Dzwonkowski R., Papież Jan Paweł II. Misja Polonii i Emigracji, Warszawa 2016
 60. Ferguson N., Kolos. Cena amerykańskiego imperium, Kraków 2014
 61. Fortuna P., Urban M., Metafory i analogie w szkoleniach, Sopot 2014
 62. Furdal A., Polska oda do radości, Wrocław 2000
 63. Gabryś M., Kijewska-Trembecka M., Rybkowski R., Soroka T., Kanada na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2013
 64. Gajdar J., Upadek Imperium, Warszawa 2016
 65. Gałązka A.(red), Działalność odpłatna organizacji pozarządowych, Warszawa 2016
 66. Gelvin J. L., Konflikt Izraelsko-Palestyński, Kraków 2009
 67. Godement F., Czego chcą Chiny?, Warszawa 2016
 68. Gołębiewski M., Europa ojców założycieli a teraźniejszość kontynentu, Wrocław 2016
 69. Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012
 70. Górak-Sosnowska K., red., Arabska Wiosna, Sopot 2016
 71. Górecki W., Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji, Warszawa 2016 (wersja dwujęzyczna)
 72. Gromala, Zysk W., , Stosunki Handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, Warszawa 2013
 73. Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne, Kraków-Nowy Sącz 2009
 74. Hrycak J., Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009
 75. Indyk S.M., Lieberthal G.K., O'hanlon E.M., Zmieniając historię, Warszawa 2013
 76. Iwanek K. , Burakowski A., Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013,Warszawa 2013
 77. Jakubowicz K. (red.), Herby szlacheckie na Śląsku, Wrocław 2001
 78. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2005
 79. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2009
 80. Jamkowska M. (red.), Polska Polityka Wschodnia,Wrocław 2008
 81. Janiak K., Budżet Unii Europejskiej, Warszawa 2015
 82. Jankowski B., Skolimowska A., Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Warszawa 20317
 83. Jarczewska A.,  Zajączkowski J., Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, Warszawa 2016
 84. Jaremczuk Janusz Edward (red. nauk.), Migracje i kryzys uchodźczy w Europie. Rzeczywistość i wyzwania, Poznań 2017
 85. Jaskuła Łukasz, Zbędny Arsenał, Gdańsk 2014
 86. Kaczyńska I, Kaczyński T., Śladami wybitnych Polaków, Warszawa 2011
 87. Kalicki W., Kuhne M., Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014
 88. Kamiński Ł., Persaka K., Czekiści, Warszawa 2010
 89. Karbalewicz W., Aleksandr Łukaszenko. Portret polityczny, Warszawa 2013
 90. Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym, Warszawa 2014
 91. Kasekamp A., Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013
 92. Kępiński P., Kuncius H., Rozmowa Litwina z Polakiem, Wrocław-Wojnowice 2015
 93. Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2016
 94. Kissenger H., O Chinach, Wołowiec 2014
 95. Kissenger H., Porządek Światowy, Wołowiec 2016
 96. Kiwerska J., Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, Poznań 2015
 97. Kloczkowski J. (red), Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Warszawa 2010
 98. Kloczkowski J., Kryzys Unii Europejskiej, Kraków 2012
 99. Kloczkowski J., Polska w grze międzynarodowej, Kraków 2010
 100. Kloczkowski J., Rzeczpospolita 1989-2009.Zwykłe państwo Polaków?, Kraków 2009
 101. Kloczkowski J., Szułdrzyński M., Drogi do Nowoczesności, Kraków 2006
 102. Kloczkowski J., Temat Polemiki: Polska, Kraków 2012
 103. Kloczkowski J., Wolność i jej Granice, Kraków 2007
 104. Kloczkowski J., Żukowski T., Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej, Warszawa-Kraków 2010
 105. Kłosowicz R.(red), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Warszawa 2013
 106. Knyt A., 1920. Wojna o Polskę, Warszawa 2010
 107. Kochanowski J., Węgry, Warszawa 1997
 108. Koehler K., De Europa, Warszawa 2012
 109. Kołodziejczyk D., Orzeł i Półksiężyc, Warszawa 2014
 110. Konopczyński W., Kwestia Bałtycka, Kraków-Warszawa 2014
 111. Kornat M., Materski W.,  Między Pokojem a Wojną, Warszawa 2015
 112. Korwin-Szymanowski T., Przyszłość Europy, Warszawa 2015
 113. Kowal G., Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie(1981-1982),Wrocław 2013
 114. Kowal. G i inni (red.)., Nie tylko walka, Wrocław 2010
 115. Kowal P., Ołdakowski J., Zuchniak M., Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy, Wrocław 2008
 116. Kowalczyk A. St. (red.), Europa 1929-1930. Antologia, Warszawa 2012
 117. Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego- rozważania, Kraków 2013
 118. Kucharski W., Ruchniewicz K., Ziemie Zachodnie- historia i perspektywy, Wrocław 2011
 119. Kukliński A., Muszyński J., Waszkiewicz J., Europa Quo Vadis?, Wrocław 2011
 120. Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, Warszawa 2016
 121. Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016
 122. Kupiecki R., Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2012
 123. Kupiecki R. ( red.), Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie, Warszawa 2015
 124. Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013
 125. Lazari de A., Riabow O., Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, Warszawa 2008
 126. Lizak Wiesław (red. nauk.), Solarz M. Anna, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, Warszawa 2015
 127. Lesiuk W., Trzcielińska-Polus A., Colloquium Opole 2011. Lęki i obawy przed procesem jednoczenia się Europy, Opole 2002
 128. Lewicki Z., Igrzyska Demokracji. Amerykańska kultura wyborcza, Warszawa 2016
 129. Łabuszewski T.(red.), Śladami zbrodni, Warszawa 2012
 130. Machaj Ł., Maciejewski M., Łukasiewicz S., O Jedność Europy, Warszawa 2015
 131. Magierowski M., Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej, Kraków 2013
 132. Marszalek Maciej, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2014
 133. Maszkiewicz M., Białoruś- w stronę Zjednoczonej Europy, Warszawa 2009
 134. Matcharashvili I., Wojna rosyjsko- gruzińska, Oświęcim 2013
 135. Matyja M., Swiss Made, Brzezia Łąka 2010
 136. Matyja R., Sajduk B., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, Kraków-Rzeszów 2016
 137. Matyszkowicz M., Św. Tomasz o Królowaniu, Kraków 2006
 138. Mazur Z., Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015
 139. Mearscheimer J. J., Walt S. M., Lobby Izraelskie w USA, Warszawa 2011
 140. Menkiszak M., Najlepszy nieprzyjaciel Rosji. Rosyjska polityka wobec USA w epoce Putina, Warszawa 2017 (wersja dwujęzyczna)
 141. Miasto. Wrocławski Rocznik Samorządowy, nr 1
 142. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2005, nr 11
 143. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2008, nr 23
 144. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2009, nr 24
 145. Międzynarodowy Przegląd Polityczny 20010, nr 25
 146. Mikiewicz P., Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji, Wrocław 2011
 147. Mills P., Schluter M., After Capitalism: Rethinking Economic Relationships, Cambridge 2012
 148. Nowa Europa Wschodnia 2008, nr 1(1)
 149. Nowa Europa Wschodnia 2008, nr 2(2)
 150. Nowa Europa Wschodnia 2008-2011, edycja specjalna
 151. Nowa Europa Wschodnia 2009 nr 6(8)
 152. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 1(3)
 153. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 2(4)
 154. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 3-4(5-8)
 155. Nowa Europa Wschodnia 2009, nr 5(7)
 156. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 1(9)
 157. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 2(10)
 158. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 3-4(11-12)
 159. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 5(13)
 160. Nowa Europa Wschodnia 2010, nr 6(14)
 161. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 1(15)
 162. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 2(16)
 163. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 3-4(17-18)
 164. Nowa Europa Wschodnia 2011, nr 6(20)
 165. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 2(44)
 166. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 3-4(22)
 167. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 3-4(45)
 168. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 5(46)
 169. Nowa Europa Wschodnia 2016, nr 6(47)
 170. Nowa Europa Wschodnia 2017, nr 1(48)
 171. Olchawa M., Misja Ukraina, Warszawa 2016
 172. Opole miasto z różnych perspektyw, Opole 2017
 173. Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 2015
 174. Osiewicz P., Konflikt cypryjski, Warszawa 2013
 175. Oziewicz E., Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Rozwoju Gospodarczym Krajów Azji Południowo-Wschodniej, Gdańsk 1998
 176. Pałkiewicz J., Dubaj-Prawdziwe Oblicze, Poznań 2016
 177. Pamięć i przyszłość 2008, nr 2(8)
 178. Pamięć i przyszłość 2008, nr 2(8)
 179. Pamięć i przyszłość 2009, nr 2(4)
 180. Pamięć i przyszłość 2009, nr 3(9)
 181. Pamięć i przyszłość 2009, nr 6
 182. Pamięć i przyszłość 2010, nr 1(7)
 183. Pamięć i przyszłość 2010, nr 2(8)
 184. Pamięć i przyszłość 2010, nr 3(9)
 185. Pamięć i przyszłość 2010, nr 4(10)
 186. Pamięć i przyszłość 2016, nr 3(33)
 187. Pamięć i przyszłość 2016, nr 4(34)
 188. Parlament Europejski: Głos obywateli w Unii Europejskiej
 189. Pastuszka S., Kasińska-Metryka A., Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego, Toruń 2016
 190. Pilich P., Pilich M., Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat, Warszawa 2016
 191. Pieńkos A., Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie, Toruń 2017
 192. Pietraś M., Wojtaszczyk A., Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa 2017
 193. Piwek A., Ludzie, którzy zmienili bieg historii, Wrocław 2010
 194. Pleskot P., Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem “Annales” 1945-1989, Warszawa 2010
 195. Po rewolucji pomarańczowej, Warszawa 2005
 196. Polska dyplomacja publiczna 2015-2016
 197. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 1
 198. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 2
 199. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 3
 200. Polski Przegląd Dyplomatyczny 2017 nr 4
 201. Polsko-słowackie stosunki po roku 1918, Wrocław 2012
 202. Portnikow W., Miedwiediew D., Władca z przypadku?, Wrocław 2015
 203. Przedpełski T., Ktoś przecież musiał stanąć prosto, Wrocław 2007
 204. Puchalska J., Polki, które zadziwiły świat, Warszawa 2016
 205. Pułaski M. (red.), Kontakty, Wrocław 2002
 206. Pułaski M., W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych, Kraków 2016
 207. Radwan A., Schuman i jego Europa,  Warszawa 2015
 208. Rdzanek G., Euroatlantycka Obronność na Rozdrożu, Wrocław 2004
 209. Rdzanek G., Miejsce Litwy, Łotwy i Estonii w Polityce Wojskowej Danii w latach 1993-2000, Wrocław 2003
 210. Riabczuk M., Ogród Metternicha, Wrocław 2010
 211. Ring A., Piesek z Karbali
 212. Roczniki Antropologii Wiedzy, Wrocław 2005
 213. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 3, 2016
 214. Rokita Z., Rzeczpospolita atlantycka, Wrocław 2014
 215. Rosja w Globalnej Polityce, Łukjanow F. (red.), Moskwa 2006
 216. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003
 217. Schmid A., Schmid R., Die Römer an Rhein und Main, Frankfurt/M. 1972
 218. Sculze K. E., Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010
 219. Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013
 220. Smalewski J.S., Wyrok Workuta,  Wrocław 2007
 221. Sobczyk-Stankiewicz D., Wichrowska A., Poznaj Unię Europejską, Warszawa 2013
 222. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 1
 223. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 2
 224. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 3
 225. Sprawy Międzynarodowe 2016, nr 4
 226. Spyra J., Müller K. (red.), Cieszyńskie Studia Muzealne 3(2007), Cieszyn 2008
 227. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Łódź 2016
 228. Stączek M., Krasnale. Rzecz o kreatywności i zmianie, Warszawa 2016
 229. Stączek M., Kreatywność. Jak rozwijać ją w sobie i organizacji, Warszawa 2015
 230. Strzelecki J., Bolesna adaptacja. Społeczne skutki kryzysu w Rosji, Warszawa 2017
 231. Studia i analizy europejskie, nr 9/2012
 232. Studia i analizy europejskie, nr 11/2013
 233. Studia i analizy europejskie, nr 12/2014
 234. Studia i analizy europejskie, nr 13/2015
 235. Surmacz B., Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015
 236. Sutor J., Leksykon Dyplomatyczny, Warszawa 2010
 237. Szarzec K. (red)., Instytucje w krajach transformujących się,  Poznań 2014
 238. Szkoła Adolfa Bocheńskiego, Warszawa 2004
 239. Szymański A., Turkey and Europe: challenges and opportunities, Warsaw 2012
 240. Szymański K., Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2008, nr 22
 241. Ślaski J., Polska walcząca, Warszawa 1990.
 242. Trump J. D., Donald Trump. Prezydent- Biznesmen, Warszawa 2016
 243. Truściński J., Tymczasem, Warszawa 2011
 244. Tomaszewski J, Czechosłowacja, Warszawa 1997
 245. Tyszkiewicz T.,Rozbijanie Monolitu, Warszawa 2015
 246. Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce, Warszawa 2012
 247. Unia Europejska. Perspektywy społeczno ekonomiczne 1/2013
 248. Unia Europejska. Perspektywy społeczno ekonomiczne 7/2015
 249. Ujazdowski K. M., Batalia o instytucje, Kraków 2008
 250. Ujazdowski K. M., Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej, Kraków 2013
 251. Ujazdowski K. M., Polityka ambitna, Kraków 2014
 252. Ujazdowski. K.M., Zanim powstała kultura, Lublin 2006
 253. Urban M., Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Sopot 2015
 254. Warzecha Łukasz, Między Berlinem a Pekinem, Fronda 2016
 255. Wawrzusiszyn A. (red. nauk.), Praca dyplomowa z bezpieczeństwa- wprowadzenie do badań, Warszawa 2016
 256. Wdowiak P., Ikony Rosji, Wrocław 2016
 257. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2013, Wrocław 2007
 258. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2014, Wrocław 2014
 259. Winnicki Z. J., Szyszlak T., Wschodnioznawstwo 2015, Wrocław 2015
 260. Wolański M. S., Tokarz G., Białoruś- Polska. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2005
 261. Wołek A., Krutilek O., Bezpłodny sojusz?, Kraków-Brno 2011
 262. Woźniakowski T. (red. ) USA, Niemcy, Rosja a Rzeczpospolita, Wrocław 2010
 263. Woźny J., Zryw. Powieść graficzna
 264. Zabużko O., Ukraiński Palimpsest, Wrocław 2013
 265. Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009
 266. Zaremba P., Demokracja od prosperity do kryzysu. Ameryka Hordinga, Collidge’a i Hoovera, Warszawa 2016
 267. Zaremba P., Młodo Polacy, Gdańsk 2000
 268. Zarychta S., Doktryny i Strategie NATO 1949-2013, Warszawa 2014
 269. Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej?, Warszawa 2014
 270. Żmigrodzki M. (red.), Dziemidok-Olszewska B., Współczesne Systemy Polityczne, Warszawa 2013
 271. Żołędowski C., Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Warszawa 2010
 272. Żurawski P. vel Grajewski,  Geopolityka- siła- wola, Kraków 2010
 273. Żurawski P. vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015, Kraków 2016

 

Gry planszowe:

Alarm dla Warszawy

7 cudów świata

Capital

Cywilizacja

Magnaci

Innowacje

Kolejka

Ogonek

Pan tu nie stał

Polak Mały

Robinson Cruzoe

Timeline Nauka i odkrycia

Timeline Polska

Timeline Wiedza ogólna

Timeline Wynalazki

Wojsko Polskie. Misje zagraniczne

ZnajZnak

ZnajZnak Sport

 

English books

 

 1. About Polska
 2. Gostyńska A., Tokarski P., Toporowski P., Wnukowski D., Eurozone enlargement in times of crisis: challenges for the V4 countries, Warsaw 2014
 3. Danish Institute for International Studies Reports:

The neglected Palestinian refugees in Lebanon and the Syrian refugee crisis

Preparing for protection of civilians in United Nations Peacekeeping Operations

African peacekeepers in Mali

The Maso-level interplay of climate and disaster risk management in Viet Nam

Somali and Afghan diaspora associations

Guest or trash. Iran’s precarious policies towards the Afghan refugees in the wake of sanctions and regional wars

 1. Kamiński Ł., Korkuć M., A Guide to the History of Poland, Warszawa 2016
 2. Kenney P., Karneval Revoluce, Praha 2002
 3. Latvian Foreign and security policy Yearbook 2015
 4. Latvian Foreign and security policy Yearbook 2016
 5. Łuczewski M., Solidarity. Step by Step, Warszawa 2015
 6. New Eastern Europe no 3-4, 2016
 7. Rauer G., The German Bundestag, Berlin 2007
 8. Spruds A, Potjomkina D., Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Envionment, Ryga 2016
 9. The European Parliament: The citizen's voice in the EU
 10. The Memory of Economic Crisis, Kenney P. (red.), Warszawa 2015
 11. The Polish quarterly of International Affairs, rocznik 2015 (nr 1-4)
 12. The Polish quarterly of International Affairs, rocznik 2016, (nr 1-3)
 13. The Righteous. How Poles rescued Jews from the Holocaust, Warszawa 2017
 14. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Volume 14 (2016), Volume 15, Issue 2,3,4, 2017
 15. Żornaczuk T., Civil Society in the EU Integration of the Western Balkans, Warszawa 2014
 16. Żurek R., Reconciliation in Progress, Wrocław- Berlin 2015

 

German books

Dann T., Die großherzoglichen Prunkappertements im Schweriner Schloss, Schwerin 2007

Das Europaische Parlament: Die Stimme der Burgerinnen und Burger in der EU

Deutsche im Russland, Rothe H. (red.), Köln 1996

Die Denkmalpflege nur 67, 2009

Ethnos- Nation. Eine Europäische Zeitschrift nur 1, 1994

Kamińska E., Polnische Motive im deutschen Kinder-und Jugendbuch nach 1945, Dortmund 2001

Schäfer H., Der Weg zur Wiedervereiniung, Berlin 2001