O nas

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
  • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.

 

Od lutego 2019 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu prowadzony jest przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie dla Dobra Publicznego. W latach 2016-2018 podmiotem prowadzącym RODM we Wrocławiu była Fundacja Młoda Rzeczpospolita oraz Ośrodek Myśli Politycznej. W latach 2013-2015 podmiotem prowadzącym RODM we Wrocławiu było Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Ośrodki RODM

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

ul. Kilińskiego 13 
15-089 Białystok
Tel.  85 874 23 02
e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl
www.rodm-bialystok.pl
www.facebook.com/RODMBialystokBramanaWschod16

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

ul. Pniewskiego 1
80-252 Gdańsk 
Tel. 515 151 729
e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl
www.rodm-gdansk.pl
www.facebook.com/RODMGdansk/

 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie

Rynek Główny 34
31-010 Kraków
Tel. 12 430 67 46
e-mail:  rodm@rodm-krakow.pl
www.rodm-krakow.pl
https://www.facebook.com/RODMcracow/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

ul. Rynek 18 (II p.)
20-111 Lublin

tel.: (+48) 81 721 44 50
e-mail:  rodm@rodm-lublin.pl

http://rodm-lublin.pl/

https://www.facebook.com/lublin.regionalny.osrodek.debaty.miedzynarodowej/

 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
Tel. 77 307 03 93
e-mail: rodm@rodm-opole.pl
www.rodm-opole.pl
www.facebook.com/RODMOpole/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań

tel.: +48 61 816 93 77
e-mail: rodm@rodm-poznan.pl

http://www.rodm-poznan.pl

https://www.facebook.com/RODM.Poznan/

 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 63 lok. 4/9 – Sektor3, 
70-476 Szczecin
Tel. 91 817 33 73
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl
www.rodm-szczecin.pl   
www.facebook.com/rodmwszczecinie

 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

ul. Św. Józefa 23/35
87 – 100 Toruń
Tel. 56 610 71 34
e-mail: rodm@rodm-torun.pl   
www.rodm-torun.pl    
www.facebook.com/RODMTorun2016/

 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Tel. 22 556 90 11
e-mail:  rodm@rodm-warszawa.pl
www.rodm-warszawa.pl
www.facebook.com/RODM.Warszawa

Skip to content