O NAS

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Obecnie RODM Wrocław prowadzi Stowarzyszenia dla Dobra Publicznego z siedzibą w Świdnicy.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

SIEĆ RODM

Skip to content