O nas

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Obecnie RODM Wrocław prowadzi Stowarzyszenia dla Dobra Publicznego z siedzibą w Świdnicy.

Od lutego 2019 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu prowadzony był przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie dla Dobra Publicznego.

W latach 2016-2018 podmiotem prowadzącym RODM we Wrocławiu była Fundacja Młoda Rzeczpospolita oraz Ośrodek Myśli Politycznej.

W latach 2013-2015 podmiotem prowadzącym RODM we Wrocławiu było Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content