Sieć RODM

Sieć RODM animuje w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Ośrodki mają za zadanie udostępniać specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, zaś szczegółowych informacji w zakresie polskiej polityki europejskiej i zagranicznej udzielają tam wyspecjalizowani konsultanci. Ośrodki organizują też szereg przedsięwzięć w regionach, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Zobacz pozostałe oddziały RODM

ul. Kilińskiego 13
15-089 Białystok
Tel.  85 874 23 02
e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl

ul. Pniewskiego 1
80-252 Gdańsk
Tel. 515 151 729
e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl

Rynek Główny 34
31-010 Kraków
Tel. 12 430 67 46
e-mail:  rodm@rodm-krakow.pl

ul. Rynek 18 (II p.)
20-111 Lublin
tel:(+48) 81 721 44 50
e-mail: rodm@rodm-lublin.pl

ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
Tel. 77 307 03 93
e-mail: rodm@rodm-opole.pl

ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
tel.: +48 61 816 93 77
e-mail: rodm@rodm-poznan.pl

Al. Wojska Polskiego 63 lok. 4/9 – Sektor3,
70-476 Szczecin
Tel. 91 817 33 73
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl

ul. Św. Józefa 23/35
87 – 100 Toruń
Tel. 56 610 71 34
e-mail: rodm@rodm-torun.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Tel. 22 556 90 11
e-mail:  rodm@rodm-warszawa.pl

Skip to content