SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Prawo a Europa

10/30/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa na trzy wykłady oraz dyskusję nad obecnym stanem demokracji w UE, pozycji Trybunału Sprawiedliwości UE wobec krajowych sądów najwyższych oraz coraz częściej pojawiającego się zarzutu technokracji instytucji unijnych.
Prelegentami będą dr David Yuratich, brytyjski konstytucjonalista, oraz dr Rafał Mańko, brukselski specjalista z zakesu europejskiego prawa prywatnego.

Kiedy: 3 listopada (piątek), godzina 15:00
Gdzie: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, sala 2D