SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019

08/23/2019

Głównym celem konferencji będzie pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej.

Debata będzie oparta na kompleksowym podejściu do zagadnień dyplomacji samorządowej, ekonomicznej i naukowej. Istotnym elementem będzie promocja przedsiębiorczości w stosunkach między regionami i lokalnymi społecznościami. Odpowiednia koordynacja działań promujących gospodarkę narodową na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy tworzy warunki do skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność gospodarki.

Na program konferencji będą składały się różne formaty zapewniające interaktywną dyskusję w 3 głównych ścieżkach tematycznych:

Samorząd/Region

  • różne dziedziny międzynarodowej współpracy samorządowej
  • wymiar rozwojowy dyplomacji samorządowej
  • prezentacja najlepszych praktyk i osiągnięć

Gospodarka/Biznes

  • wsparcie ekspansji zagranicznej marek narodowych i promocja na rynkach trzecich
  • wzmocnienie lokalnej współpracy gospodarczej na poziomie międzynarodowym
  • transgraniczna współpraca przedsiębiorstw
  • międzynarodowa współpraca gospodarcza samorządów

Nauka/Wiedza

  • różne dziedziny międzynarodowej współpracy samorządowej
  • wymiar rozwojowy dyplomacji samorządowej
  • prezentacja najlepszych praktyk i osiągnięć

Rejestracja na wydarzenie: summit@mpit.gov.pl