SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata "Polska Innowacyjna" - podsumowanie

09/23/2019

W czwartek, 19 września 2019 r., w Trzebnicy odbyło się kolejne wydarzenia z cyklu "Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019". Tym razem tematem przewodnim spotkania były polskie innowacje.

Konferencję otworzył Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica, który pokrótce przedstawił lokalne inwestycje oraz drogę, jaką w ostatnich latach przeszła miejscowość. Głos zabrali również Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, oraz Grzegorz Kowal, koordynator RODM Wrocław.

Kulminacyjnym punktem programu była debata, w której udział wzięli Marcin Jatczak (Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ), Jarosław Obremski (Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i UE, polski delegat na posiedzenia plenarne Rady Europy) oraz Piotr Dytko (menedżer i przedsiębiorca, wiceprezes zarządu Business and Science Poland w Brukseli, b. prezes Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii oraz KGHM Cuprum). Dyskusja toczyła się wokół zagadnień wsparcia polskich innowacji ze strony polskiego rządu oraz Unii Europejskiej, konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi UE, a także konkretnych przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki efektywnej współpracy polskiej dyplomacji, nauki i biznesu. Rozpoczynając dyskusję, senator Jarosław Obremski zauważył, że tak samo, jak nikogo nie dziwi, że prezydent USA na pierwszym miejscu stawia dobro USA, nikogo nie powinno dziwić, że polski rząd na pierwszym miejscu stawia dobro Polski, Polaków i polskich firm. Marcin Jatczak zwrócił uwagę, że MSZ dba o polskich innowatorów, budując sieć networkingową i efektywnie wykorzystując sieć polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie, otwierając polskim przedsiębiorcom drogę do lokalnych ośrodków naukowych, badawczych i biznesowych. Piotr Dytko wspomniał też o Sieci Badawczej Łukasiewicz, która realizuje polskie aspiracje do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami, podkreślając, że jest to zupełnie nowy, globalny poziom, zwiększający szanse Polaków na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych. Nie zabrakło też dyskusji o programach Start in Poland, wspierającym rozwój start-up'ów w Polsce, czy Polskie Powroty, stwarzającym powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

Uzupełnieniem debaty było wystąpienie nt. kierunków rozwojowych Dolnego Śląska w kontekście priorytetów polskiej polityki zagranicznej, które zaprezentowali Patryk Wild, przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, oraz Janisław Muszyński, Prezes Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.